1922 maj 2022
Mitt program
1922 maj 2022
Mitt program

Seminarium

Tourism matters

Ölglas med texten "Made in Skåne"

Destination Skåne + Innovation = Tourism matters

Innovation är en nyckelfaktor i strävan efter ett hållbart Skåne och destination där turismen är en del av lösningen på de samhällsutmaningar vi står inför. Öppen innovation bygger på insikten att rätt kompetens eller de bästa idéerna inte bara finns hos en aktör utan att vi behöver ett team av människor med olika kompetens och bakgrund för att hitta nya lösningar.Tourism in Skåne koordinerar och genomför tvärsektoriella innovationsprojekt för att möta dagens utmaningar inom hållbarhet. Tourism in Skånes mål är att engagera sig med lokala aktörer för att göra Skåne till en mer hållbar destination, samtidigt som de utmanar status quo och tänker innovativt.

Tourism in Skåne välkomnar dig till en paneldiskussion om Design thinking, att arbeta i tvärsektoriella team och att hitta nya lösningar  tillsammans med lokala aktörer.

Panelen kommer att bestå av medlemmar från två projekt, Uppdrag Fotspår och Gastrolution-Nytänkarverkstad. Uppdrag Fotspår belyser ett oönskat besöksbeteende i Söderåsens nationalpark och Nytänkarverkstaden tog upp matsvinn och engångsartiklar på lokala mat- och dryckesfestivaler. Paneldeltagarna kommer att diskutera designprocessen, upplevelsen av att arbeta i ett tvärsektoriellt team, snäva begränsningar, teamdynamik och dela viktiga lärdomar. Teamens lösningar är bara ett av alla resultat, Tourism in Skåne använder dessa processer som ett sätt att lära sig, utvecklas och för att anpassa sitt sätt att arbeta i kommande projekt. Tourism in Skåne söker alltid efter nya samarbetspartners som är villiga att utmana sig själva och vill göra Skåne till en mer eftertraktad och hållbar destination att verka i och att besöka.

Deltagare