1922 maj 2022
Mitt program
1922 maj 2022
Mitt program
proximity theme

Tema 2022: Proximity

”Proximity” – närhet i tid, rum eller relation

Proximity är upplevelsen av att vara nära – samhörigheten mellan människor, städer, länder, arter, yrken etc.

Proximity kan handla om geografiska avstånd eller funktionella förutsättningar som påverkar hur ofta vi korsar vägar med andra. Närhet som ger oss möjlighet att lära känna varandra, upptäcka likheter över gränser och skapa relationer.

Proximity kan vara ett uttryck för gemenskap och tillhörighet. Att vara en del i ett community eller sammanhang. Betydelsen av social närhet i en tid av fysisk distans. Generositet, öppenhet eller närhet till skratt.

Proximity kan innefatta flera dimensioner. Att producera och konsumera lokalt – att utnyttja de tillgångar och resurser som finns nära för att bygga en hållbar framtid. Att samtidigt vara globalt sammankopplade mellan kontinenter, länder och städer. Att känna släktskap med människor över hela världen och beakta hur nära kopplade vi alla är till varandra.