1922 maj 2022
Mitt program
1922 maj 2022
Mitt program

Seminarium

Samtal om New European Bauhaus

New European Bauhaus

Design + Politik = Samtal om New European Bauhaus

Vackert, hållbart, tillsammans. Det är nyckelorden för New European Bauhaus, ett kreativt och tvärvetenskapligt initiativ som lanserades av EU-kommissionen i början av 2020. Det kopplar samman den europeiska agenda Green New Deal med våra gestaltade livsmiljöer och erfarenheter och uppmanar alla européiska medborgare att visualisera och tillsammans bygga en framtid med vackra, hållbara och inkluderande platser, produkter och levnadssätt. Vad betyder detta och andra liknande initiativ från beslutsfattare för oss i Sverige? Hur kan vi förstå och använda det? I det här samtalet diskuterar vi vad initiativet egentligen handlar om och vilken betydelse det har för designers, beslutsfattare och forskare som ägnar sig åt frågor om social innovation och hållbarhet. 

I samtalet deltar Finn Williams, Tiffany Fukuma, Torben Klitgaard och Anna Serravalli. Samtalet hålls på engelska och modereras av Lotta Orban.

Deltagare