1922 maj 2022
Mitt program
1922 maj 2022
Mitt program

Seminarium

Regenerative Futures

Grass and plants in the foreground with asphalt road with a bike and car in the background

Hållbarhet + Design = Regenerative Futures

Att tänka hållbart och kombinera det med designarbete har potential att öppna möjligheter för regenerativa framtidsscenarier. Låt oss inspireras av några regenerativa visioner och diskutera hur de kan passa ihop och påverka hur vi behöver arbeta i framtiden.

Vi är mitt uppe i flera pågående kriser, det strukturella misslyckandet i de nuvarande systemen är inte längre en provocerande hypotes. Denna brådska kräver att vi radikalt ändrar våra tankesätt om vi ska ha någon chans att blomstra i framtiden. Denna omställning kräver en gemensam ansträngning på flera fronter i olika domäner. Design som moderator av det artificiella och designers i sin roll som förmedlare har genom skapandet en unik möjlighet att kunna påverka diskurser och materiella förhållanden.

I detta seminarium presenterar experter från områden som framtid, material, ekonomi, samhälle och näringsliv sina regenerativa visioner och möts i ett samtal för att skapa samarbetsvägar framåt.

Deltagare