1922 maj 2022
Mitt program
1922 maj 2022
Mitt program

Öppet hus

Formalitet

Wingårdh's office, Malmö

Människor + Struktur = Formalitet

Välkommen på öppet hus i Wingårdhs nya lokaler i Malmö!

Vad har fysisk och sinnlig närhet till en plats för betydelse för upplevelsen av den? Stor, förstås! När Wingårdhs tog sig an arbetet med förädlingen av Magasin 211 i Varvsstaden, var det med vetskapen att vi själva skulle komma att bruka den. Behandlade vi den annorlunda för det? Svaret är naturligtvis nej, alla återbruksprojekt kräver samma förståelse för historiskt och framtida bruk.

Däremot kunde vi genom närheten till platsen tränga djupare in i dess lager och öka förståelsen för vad som var möjligt. Genom hållbara materialval, omsorgsfulla tillägg, och inte minst i det omfattande återbruket av tegel, gamla fönster och inredning, har vi kunnat bevara husets unika och betydelsefulla karaktär och kulturhistoriska värde, samtidigt som vi gett huset ett nytt syfte och ett längre liv. För oss är projektet Magasin 211 inte avslutat, utan kan genom vår närvaro på platsen vara ständigt pågående.

Magasin 211 tilldelades Malmö Stadsbyggnadspris 2021, med orden: ”Med utgångspunkt i byggnadens karaktärsdrag och en cirkulär inställning till material, inventarier och kulörer, har en unik och sinnlig upplevelse skapats.”Välkomna in till våra återbrukade lokaler i Varvsstaden i Malmö, ta del av ett stycke kulturarv och fråga oss om processen. Kika vidare in i kontoret och se hur det dagliga arbetet fortskrider i det 100-åriga huset.

Deltagare