1922 maj 2022
Mitt program
1922 maj 2022
Mitt program

Seminarium

Let's Get Closer: Designing for Games vs. Reality

Porträttbild på Niklas Madsen och James Newnorth

Games + Reality = Let's Get Closer: Designing for Games vs. Reality

I detta samtal möts två designers från olika världar för ett samtal om närhet. James Newnorth är speldesigner och grundare av Spelkollektivet, världens största co-living och co-working space – särskilt inriktad mot indiespelutvecklare. Niklas Madsen är designer och grundare av Superlab i Helsingborg, med fokus på forsknings-baserad produktutveckling och inredning. Vad betyder närhet för James respektive Niklas, och finns där skillnader i förhållningssätt och idéer? Eller råder det samsyn? Vad kan de lära sig av varandra och på vilket sätt?Samtalet arrangeras i samarbete med Nordic Game.

Deltagare