1922 maj 2022
Mitt program
1922 maj 2022
Mitt program

Utställning

Hoppfull framtid

Skryta [slow design] and Robertson ReDesign

Gårdagens misstag + Genomtänkt design = Hoppfull framtid

Lågt värderat restmaterial, i händerna på en omsorgsfull designer blir produkter för medvetna designmiljöer.

En resa som skapar många nya och oväntade värden för både miljö, samhälle och individ.

På Main Location i Lokstallarna Kirseberg visar SKRYTA [slow design] och ROBERTSON ReDESIGN vilka möjligheter det finns när spillmaterial är utgångspunkten. 

Den gemensamma nämnaren för de två designföretagen är inte bara råmaterialet utan deras strävan att konsekvent tänka återbruk och mod att tänja på gränserna till vad design kan göra för att skapa nya värden. De träffades genom ett upcycling/hållbarhetsprojekt för 10 år sedan och återknyter här den professionella kontakten.

SKRYTAs produktion bygger på gemenskap och samhörighet under processen, nyttjande av lokala resurser och samarbeten. Slutresultatet blir en tilltalande lampa som väcker uppmärksamhet och skapar samtal.

www.skryta.se

ROBERTSON ReDESIGNs produkter är alla unika och hantverksmässigt framtagna i små serier. Utgångspunkten är vad ett kasserat material kan bli, inte vad det varit. Arbetssättet är som gjort för unika, spektakulära och platsspecifika beställningar, framtagna i nära dialog med beställaren.

www.robertsonredesign.se

Deltagare