1922 maj 2022
Mitt program
1922 maj 2022
Mitt program

Seminarium

Grön och rättvis framtid

Grön och rättvis framtid

Innovativ designforskning + Medborgarengagemang = Grön och rättvis framtid

I oktober 2021 tog FN fram en strategi för ledarskap inom klimatmässig och social hållbarhet. Med utgångspunkt i pågående forskning vid Malmö universitet diskuterar vi i det här samtalet hur begreppet social hållbarhet kan förstås och vilken roll det har i relation till andra hållbarhetsmål. 

På vilket sätt kan design och arkitektur i relationella, materiella och digitala format utforska, definiera och utveckla innovationer och social hållbarhet? Hur kan tvärvetenskaplig forskning och gränsöverskridande samarbeten möta komplexa samhällsutmaningar och möjliggöra för inkludering av marginaliserade grupper? Vilka relationer mellan kunskapsfält och praktiker är särskilt meningsfulla i det här arbetet? Och hur kan det skissartade i meningen tillfälliga och avsiktligt ofullständiga vara behjälpligt i de här processerna? 

Mötesplats Social Innovation, Malmö universitet och Skissfestivalen bjuder in till ett samtal om hur designforskning kan arbeta med social hållbarhet. Samtalet modereras av Pernilla Glaser.

Deltagare