1922 maj 2022
Mitt program
1922 maj 2022
Mitt program

Utställning

Fragment från en vår

Material + Minnen = Fragment från en vår

Denna utställning tar sin ursprungspunkt ur ett kreativt samarbete mellan Mathilda Carlsson och Maria Bjuhr, som är del av den Malmöbaserade studion Keramisk form. Inför Southern Sweden Design Days utforskar de tillsammans en, för dem, ny materialkombination: textil, keramik och silver. Ursprungligen lärde de känna varandra genom hantverk, framförallt keramik, och nu vill de genom textil addera en ny dimension till sitt arbete. Utställningen kommer ha en känsla av våren: dess lätthet, pånyttfödelse och kontraster. Processen blir en central del av utställningen, som kommer bestå av fragment i olika material. Målet är att få de olika materialen att samspela och på så vis skapa en helhet med utställningen. Även om Mathilda och Maria har olika yrkesbakgrund har de hittat en samhörighet i att arbeta med formgivning och hantverk. De har tidigare arbetat sida vid sida i den delade verkstaden men detta blir deras första gemensamma skapandeprocess. Och mötet dem emellan kommer ske i den outforskade mark i vilken utställningen startar: textilen.

Deltagare