1922 maj 2022
Mitt program
1922 maj 2022
Mitt program

Utställning

En demokratisk konstupplevelse

Ungdomskub 2021 IDAS+CFUK

Urban konst + Deltagande design = En demokratisk konstupplevelse

Vad kan en Urban Konsthall vara? Närheten mellan konst och stad representerar för oss årets tema Proximity.

Projektet tar upp konstens tillgänglighet för alla och hur vi kan utforma platser som underlättar en demokratisk konstupplevelse. Efter en tids samarbete mellan de ideella föreningarna International Designers and Architects in Sweden (IDAS) och Centrum För Urban Konst (CFUK), planerade vi en serie intervjuer och workshops för att utforska uppfattningar om urban konst, offentliga rum och hur de interagerar inom Malmö. Utifrån denna deltagande designansats försöker vi konceptualisera möjligheterna för ett urbant konstcentrum som CFUK håller på att etablera i Malmö. Vi kommer att intervjua tre olika målgrupper om hur de uppfattar och föreställer sig konst i det offentliga rummet. Samtidigt kommer vi att hålla workshops med unga konstnärer och andra deltagare med fokus på att undersöka urban konst ur ett arkitektoniskt perspektiv. Under SSDD2022 presenterar vi de inledande intervjuerna av denna deltagande designprocess i videoformat såväl som material framtaget i samarbete med CFUK. Genom denna utställning avser vi att nå så många människor som möjligt och bjuda in alla som är intresserade att delta i denna process.

Deltagare