1922 maj 2022
Mitt program
1922 maj 2022
Mitt program

Projektfilm

Satcube Ku

Satcube Ku

Vartsomhelst + Uppkoppling = Satcube Ku

Satcube Ku är kort och gott en satellitmottagare man kan ta med sig överallt.

"Men vad är poängen med det?" tänker man lätt då.

Jo, på platser i världen där det ännu inte finns infastruktur med 3G-master eller mobiltäckning möjliggör den här produkten surf och videosamtal. Det här gör att t.ex. reportrar kan komma närmre händelsernas centrum, även när de händelserna inte är så centralt belägna. Andra användningsområden är även forskning och utforskning på avlägsna platser som vulkaner, valfri syd- eller nordpol, samt i situationer då det befintliga nätet inte är tillgängligt.

Den här produkten fungerar utmärkt idag, men kommer strax bli ännu bättre. Tack vare de tiotusentals satelliter som aktörerna OneWeb, Space-X, Kuyper, 03B med flera levererar till stratosfären blir det allt enklare att koppla upp via satellitmottagare!

"Alla delar av jorden kan i princip kommunicera med varandra tack vare den här tekniken. Det är en otrolig demokratisering av informationsutbyte och kopplar samman dagens drygt 4 miljarder internetanvändare med ytterligare 4 miljarder nya kreativa individer"

- Pär Bergström, Senior Industridesigner på Yellon.

Deltagare