1922 maj 2022
Mitt program
1922 maj 2022
Mitt program

Seminarium

Utzonia: From / To Denmark with Love

Cover of the book

Architectural Post-colonialism + Pedagogical Decolonization = Utzonia: from / to Denmark with Love

Utzonia blir ett seminarium och en boklansering. Där närhet hanteras som import/export av kulturer genom arkitektoniska projekt analyserade av bidragsgivare, med Utzons arkitektur som förevändning för att diskutera om gränsöverskridande förhållanden och förkortning av kulturella och fysiska avstånd genom mångkulturella miljöer. Som en bok syftar Utzonia till att bidra till samtida undersökningar och diskussioner kring nordiska perspektiv. Det är en kritisk studie om arkitekturhistoria och teori och arvets betydelse av den danske arkitekten Jørn Utzon (1918-2008). För det första bidrar boken till avkoloniseringen av dominerande och mytologiska ex-cathedra-historiografier, och introducerar en modell av forsknings- och undervisningsarkitektur som ger studenter och fakulteter möjlighet att undersöka kända mästare bortom deras helighet. Utredningen om arbetskraft och gränsöverskridande kulturellt och ekonomiskt utbyte är alltså tänkt att rekonstruera en serie scenarier som kan introducera aktörer och villkor, som hittills försummats. För det andra använder boken det utzonska arvet för att kontextualisera dansk samtida professionalism. I Danmark stod den arkitektoniska verksamheten i främmande länder 2019 för imponerande 58,6 % av de globala intäkterna från danska företag inom sektorn, genom export och utländska dotterbolag (Garver och Dorph Broager 2019, 39). Men idag, liksom på Utzons tid, är det inte klart vad export av välfärdsprinciper har betytt för mottagare (t.ex. icke-demokratiska länder), liksom det är ännu inte utforskat vad importen av utländska insatser har betytt för dansk arkitektur . Inuti boken kommer läsaren att finna ett urval av fjorton byggnader och byggnadskomplex byggda under andra hälften av 1900-talet som kritiskt behandlats genom ritningar, fysiska modeller och akademiska essäer som utvecklats tillsammans med en rad undervisnings- och forskningsaktiviteter. Sju av dessa projekt valdes ut på grund av deras samband med en import av arkitektonisk produktion till Danmark, medan de återstående sju är betydande på grund av export av arkitektonisk produktion från Danmark, relaterat till att en stor del av Utzons praktik ägde rum utomlands.

Förhandsvisning på SSDD Instagram Live: 19 maj kl 16.00-16.10 (CET)

Hela evenemanget kommer att vara live på Zoom den 19 maj kl 16.30-18.00 (CET) via denna länk: https://disabroad.zoom.us/j/98612278556?pwd=ZkpPdkwwVEpqUm12R3lzWTFPL0hYUT09

Mötes-ID: 986 1227 8556 / Lösenord: 917691

16.30 Välkommen av Angela Gigliotti och Troels Rugbjerg

16.40 Bokpresentation

17:00 Arkitektritningar som avkoloniseringsverktyg

Importfodral: Bagsværd Church presenterad av Brandon Brooks; Paustian Showroom presenterat av Shirley Chen; Villa Middelboe presenterad av Pyae Thein.

Exportfall: Can Felix presenterad av Kevin Altunian; Can Lis presenterad av Mariana Cruz Uy och Banck House presenterad av Parady Sarun.

17.30 Bokrecension och frågestund modererad av Carolina Dayer.

18.00 Evenemangets slut

-------------------------------------------------- ------------------------------------------

"Utzonia: Från / till Danmark med kärlek"

Redaktörer: Angela Gigliotti och Troels Rugbjerg

Grafisk design av: OFFICE U67 ApS

Finansierat av: Statens Kunstfond, DIS – Study Abroad in Scandinavia och Aarhus School of Architecture

Publicerad av: LISt Lab

 

Deltagare