1922 maj 2022
Mitt program
1922 maj 2022
Mitt program

Utställning

Föremål av Lust

a piece by karin karinson

Readymades + Reinkarnerad materialitet = Föremål av Lust

Karin Karinson är baserad i Göteborg och arbetar med keramiska objekt som formats av både maskin och människa. Keramik som material står för särskilda känslor, normer och värderingar, vilka har stor betydelse i hennes arbeten där hon tar sig friheten att både förstärka och omkullkasta vedertagna föreställningar. På Macken visas Karin Karinson's utställning "We Are All Made of Stars Ep4" som är en del av hennes serie "Föremål av Lust".

Karinson intresserar sig för hur vi människor använder oss av föremål för att konstruera, förstärka och iscensätta våra identiteter. Readymades som figuriner och prydnadsföremål trängs tillsammans med glas, lera, glasyr och spillror av sådant som en gång varit något annat. Objekten som befinner sig i olika stadier av livscykeln trängs tillsammans i ihopsmälta, drömlikt förvridna keramiska assemblage och i stilleben på altare. Högar med skräp som vi kastat bort blir nya, överdådiga monument att tillbe. Insida blir utsida och innebörden lika flytande som de stelnade floderna av blank glasyr.

Ett av de teman som starkast genomsyrar hennes arbete är den reinkarnerade materialiteten i de föremål som utgör människans scenografi. ”Den globala finansiella strukturen krisar” menar Karinson ”och våra konsumtionsvanor förändras. Ett system som kräver en kontinuerligt ökande konsumtion krackelerar och det blir synligt genom psykologisk och känslomässig förskjutning. Mitt arbete reflekterar den förändringen”.

Karin Karinson fick 2017 Sten A Olssons kulturstipendium för hur hon förnyat arbetet med den keramiska skulpturen.

Deltagare