1922 maj 2022
Mitt program
1922 maj 2022
Mitt program

Projektfilm

SPOK TV - Skrävle Möbelsnickeri

SPOK TV Skrävle möbelsnickeri

Mycket snack + Mycket verkstad = SPOK TV

I SPOK TV träffar du människorna bakom tillverkningen och ser hur det ser i deras arbetsmiljö. I de senaste avsnitten gör SPOK studiebesök hos tillverkare listade i Blekinge. Här möter du Skrävle Möbelsnickeri som samarbetat med keramikern Karin Meijer i Ramdala.SPOK (Samtida produktion och konsumtion) är en plattform för produktion som syftar till att samla och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter, från slöjd till industri. En röd tråd bland de listade företagen är en flexibel tillverkning samt öppenhet för att samarbeta med formutövare och kreativa företag. SPOK Blekinge är en del av det nationella nätverket och den digitala plattformen som drivs av SPOK Sverige. SPOK utgår från de styrkor och unicitet som finns i respektive region; lokala tillverkare, lokala experter, lokala material, människor och samarbeten i regionen. Förhoppningen är att stärka företagen och regionen genom att kartlägga, samla och sprida kunskap om hållbara- och lokala tillverkningsmöjligheter.SPOK Blekinge drivs av Region Blekinge i samarbete med Techtank.

Deltagare