1922 maj 2022
Mitt program
1922 maj 2022
Mitt program

Utställning

Mötesplatser

Nola Långbord

Plattform + Innehåll = Mötesplatser

En slumpmässig placering av en möbel i vårt gemensamma rum fyller sällan ett ändamål. Att istället med omtanke ge varje produkt en placering i ett sammanhang, skapas den grundläggande förutsättning som behövs för att nå visionen man vill åstadkomma. Nola vill illustrera detta på Southern Sweden Design Days genom att ge sina produkter en scen i form av en Parklet. En mini-park som även den måste placeras med noggrann omtanke mot sin omgivning i förvandlingen mot hälsosamma städer som skapar välmående för oss människor.

Deltagare