1922 maj 2022
Mitt program
1922 maj 2022
Mitt program

Utställning

Near Within – (in)formed by Wind

Forskning + Rumsverk = Near Within

Near Within – (in)formed by Wind undersöker vår relation till den fysiska omgivningen. Kroppen och materialet. Logiken och det taktila. Rummet och rörelsen. Genom pågående forskningsarbeten kring arkitektur, form och nya material presenteras nya tankar kring hur vi förhåller oss till vår byggda miljö.

Deltagare