1922 maj 2022
Mitt program
1922 maj 2022
Mitt program

Utställning

Arkitektur

Närhet + Avstånd = Arkitektur

Arkitektur handlar i första hand om kvaliteterna i och på de vardagliga rum där våra liv utspelar sig. Denna utställning ger exempel på hur man kan arbeta med olika aspekter av närhet i projekt från Arkitektskolan, Lunds universitet. Här får studenterna möjlighet att utforska, utveckla och gestalta hållbara rumsliga sammanhang för mänskligt liv; rum och platser som syftar till att skapa kreativa och inspirerande förutsättningar för alla – lokalt såväl som globalt.

Deltagare