1922 maj 2022
Mitt program
1922 maj 2022
Mitt program

Utställning

Little Foundry

Återvunna ljus från Malmös restauranger och caféer gjutna till ny form.

Materia + Form = Little foundry

”Proximate matter” betyder ”materia redo att motta en form". sa:k design studio visar objekt som tagit form ur ljusrester från Malmö-restauranger och caféer.

Little Foundry är ett alternativt system av cyklisk karaktär för återvinning av ljusrester. Levande ljus är produkter som genererar en hel del spill, men är ett material som går att återvinna oändligt. Sedan urminnes tider har människor använt antändliga oljor och fetter för att producera ljus. Trots att vi sedan länge inte behöver levande ljus längre har användningen ökat. Vi använder över 20 000 ton ljus bara i Sverige varje år. Ljusstumpen som blir över är ofta cirka 20-30 % av ljuset, vilket betyder att över 4000 ton slängs. Little Foundry är en liten fabrik för detta ändamål. Projektet har lett till återvinning i större skala där överblivna ljusrester samlas in från Malmös restauranger och caféer och gjuts till ny form. Mängden som samlas in och gjuts om gör det synligt hur mycket ljusvax som faktiskt kastas bort, och att det är ett material som är både flyktigt men också hållbart eftersom det varken åldras eller förlorar i kvalitet efter återvinning. 

Resultatet är handgjorda ljus och objekt helt unika i utseende utifrån färgerna och sammansättningen på blandningen av ljusrester. 

Deltagare