1922 maj 2022
Mitt program
1922 maj 2022
Mitt program

Öppet hus

Lilla Snickeriet Malmö

work in progress

Lokalt + Cykliska resursflöden = Lilla Snickeriet Malmö

LILLA SNICKERIET MALMÖ är ett gränsöverskridande projekt inom ramen för min forskning med inriktning på lokala cykliska resursflöden och min designpraktik i Malmö. Programpunkten berör lokal design och produktion i liten skala, distribuerad ekonomi, diversifierad stadsmiljö för minskade transporter och behov av förpackningar. Programpunkten är ett inspel i diskussionen kring hållbar stadsutveckling .

Deltagare