1922 maj 2022
Mitt program
1922 maj 2022
Mitt program

Utställning

Landscape Legibility

Landscape Legibility

Flora + Keramik = Landscape Legibility

Växter kan avslöja människans historiska användning av en plats genom fytoremediering; sanering av jord och vatten med hjälp av växter. Det sätt som på vilket vi människor använder marken på kan ha bestående effekter på landskapet och i många fall förändras dess ekologi och funktion. Genom upplevelse och utforskande av dessa effekter kan vi känna en närhet till landskapet, sträva efter sätt att leva i balans med miljön, återställa den och främja en hållbar framtid.

Arbete med keramik innefattar hög värme för att omvandla råmaterial från jorden - lera, aska, metaller - till härdade taktila former. Det brända resultatet återspeglar de råa materialen i form av nya former, färger, mönster och texturer. För att materialisera människans påverkan på marken i keramisk form, samlades flora från kontrasterande industri- och rekreationsplatser nära Malmös Öresundskust. Dessa brändes sedan till aska och blandades till glasyr som användes för att glasera porslinsplattor. Glasyrerna består av växter av samma familj från aktiva industriområden i hamnen och rekreationsområdena Limhamns hamn och Sibbarp.

Varje porslinsplatta avslöjar variationer i växtarter och markanvändning från den plats där den växte. De återger ett taktilt uttryck av både lokal flora och landskap.

Sofie Berg är keramiker och landskapsarkitekt i Malmö och hennes keramikverkstad Studio Berg ligger på Båstadsgatan. Nina Safavi för samman kartografi, design och växter genom Zamin Studio. Genom sitt kreativa och undersökande samarbete strävar de efter att koppla samman människor och landskap genom keramik.

 

Deltagare