1922 maj 2022
Mitt program
1922 maj 2022
Mitt program

Utställning

Gläntan - en plats för samtida konsthantverk

Gläntan

Närvaro + Materialitet = Gläntan - en plats för samtida konsthantverk

I en tid av klimatförändringar uppenbarar sig Gläntan, en utställning producerad av Konsthantverkscentrum. Här samsas ett unikt urval av samtida konsthantverk, som en fristad och ett slags motpol till vår tids flöde av massproducerade objekt. Bland verken i utställningen är handens språk tydligt. Den konstnärliga tolkningen tillsammans med teknisk skicklighet skapar en närhet till materialet och bjuder på taktila verk med stark närvaro.

Kunskapen om materialursprung och tillverkning har för de flesta blivit en blind fläck. Medelklassens hem fylls på och sopbergen växer i samma takt. Som kontrast till tidens oreflekterade masskonsumtion och med kärlek till naturen har curator Helena Sandström format Gläntan, ett utställningskoncept som manar till eftertanke, fokus och närvaro. Det är en plats för vila och en poetisk upplevelse där de handgjorda föremålens kvalitet, uttryck och personlighet får tala och visa på sitt mervärde.

I utställningen syns verk av elva inbjudna konsthantverkare som representerar en bredd av material och generationer: Carl Richard Söderström, Cecilia Levy, Ellen Ehk Åkesson, Elsa Unnegård, Emilia Sundqvist, Hanna Liljenberg, Marie Eklund, Petronella Eriksson, Sanna Wallgren, Sara Lundqvist och Tore Svensson.

”I Gläntan finns kunskap djupare än rötterna. Det är en berättelse om tid och omsorg som visar på stark materialitet och skapar en närvaro i objekten, där handens spår kan anas”, säger Helena Sandström, curator.

Deltagare