1922 maj 2022
Mitt program
1922 maj 2022
Mitt program

Utställning

Element

Jord + Energi = Element

Lera och keramiskt gods används som bruksföremål till vardags och som material i kreativa och estetiska processer över hela jorden. Det är ett material och ett hantverk som länkar samman människor från olika tider, geografiska platser, och socioekonomiska förutsättningar.  

I vårt arbete som keramiker använder vi oss dagligen av naturtillgångar så som lera, kvarts, fältspat, metalloxider, vatten, energi i form av värme och luft. Små skiftningar och förändringar kan generera stora skillnader i resultat. Att vara i samklang med vår omgivning och det vi gör är därför avgörande, och något vi hela tiden strävar mot. Att vara i vårt rätta element.

Element är ett nystartat konstnärskollektiv som utgörs av unga konstnärer med bakgrund från olika delar av Norden. 

Vår utställning består av både skulpturala verk och bruksgods. Vi är ett konstnärskollektiv som med olika formspråk och arbetssätt enas kring vår förkärlek för keramik och konsthantverk.

Deltagare