1922 maj 2022
Mitt program
1922 maj 2022
Mitt program

Utställning

E-METABOLISM

poster-cover-ssdd

Anthropocene + Archaeology = E-metabolism

När elektriska skotrar plötsligt började dyka upp i samhället blev de kanske en glädje för många, men med skotern följde även ett antal problem. Tillverkarna hade inte förutsett hur skotrarna skulle hanteras av människor – de hade inte satt skotern i ett kretslopp. 

Begreppet “cradle to cradle” handlar om att en produkt eller tjänst följer en livscykel. När en vara inte längre kan användas finns det en plan för hur den ska tas om hand och åter hamna i kretsloppet. Skotrarna ligger utanför detta kretslopp och tillverkarna har inte gjort en medveten plan för hur förbrukade skotrar ska hanteras.

Dessutom är vi som använder skotrarna dåliga på att följa de rekommendationer som finns för transportmedlet. Skotrarna lämnas på olika platser och dumpas lite här och var i staden – ofta till problem för andra som försöker ta sig fram. Det största problemet är dock när skotrarna hamnar på platser där de inte enkelt kan omhändertas. En av dessa platser är Malmös kanaler, där skotrarna riskerar att bli till giftigt skräp eftersom de inte tål att sänkas ner i vatten.

Med Anthropocene + Archaeology = E-metabolism vill vi utmana vår samtid att se förbi miljöförstöringen och se hur dagens material kan vara resurser i morgon. Hur vår påverkan av vår miljö på ett geologiskt plan kommer leva kvar långt efter vår samtids död och hur materialen återbördas till jorden. Långt efter att gps sändare och mobiltäckning slutat fungera finns elskotrarna kvar där de lämnats på otillgängliga platser eller på botten av kanalen, redo för någon att hitta dem och på nytt ge dem en plats i vår samtid.

Inom årets Tema Proximity vill vi undersöka vår egen närhet till skotern som ett material i en fiktiv framtid. Idag ses elskotrarna som ett tecken på överflöd och distanserar oss från vår egen värld av miljöförstöring, resursslöseri och lathet. Hur kan vi vända på vår relation till fenomenet, materialen och vår egen tid och se ett slöseri idag som en resurs imorgon?

Med projektet undersöker vi hur elskotrar kan ses som material och hur deras inneboende design kan skapa inspiration till nya föremål. Byggda av forntidens skelett och artefakter. 

Skotrarna som används i projektet är alla upphittade på mer eller mindre avlägsna platser där de legat  trasiga och utan batteri. Flertalet av dem har också fiskats upp ur Malmö kanal med hjälp av lokala dykare. De skotrar som försvinner från kartan är de som är störst hot mot miljön och speciellt de som hamnar i vatten. Batterierna kan läcka och orsaka stor skada samtidigt som vattnet sprider miljögifterna. De sågs som skräp och låg för långt bort eller för svårtillgängligt för att företagen skulle leta reda på dem. Detta i relation till deras beräknade livslängd på mindre än ett år gör att de ses som förbrukade. 

Medlemmarna i kollektivet Andra Formen undersöker hur förbrukade skotrar kan designas om till nya produkter och sättas i nya sammanhang. En naturlig del i denna process är att samla in och omhänderta trasiga skotrar. Till sin hjälp har de utbildade dykare som dyker i Malmös kanaler på fritiden och som genom åren hämtat upp ett svindlande antal skotrar ur djupet. 

Andra Formens ambition är att återinföra skotrarna i ett mer miljömedvetet kretslopp och hjälpa naturen genom att ta tillvara på och återvinna de delar som annars riskerar att skada miljön. I utställningen på SSDD vill de problematisera skotern som tjänst, koncept och händelse. Genom att lyfta upp skotern ur kanalens djup visar kreatörerna på dess möjligheter även efter att den slutat susa fram på Malmös gator. 

Instagram: andra_formen

http://andraformen.se

Deltagare