1922 maj 2022
Mitt program
1922 maj 2022
Mitt program

Utställning

Design Futures

background

Sustainability + Change = Design Futures

I denna utställning hittar du en samling självständiga arbeten utförda av 18 stycken +Change designers. Design Futures handlar om att målmedvetet använda design och dess invävda kreativitet för att skapa förändring som leder till, och bortom, hållbarhet. I dessa arbeten vill vi framhäva den enorma potential design har för att skapa och driva förändring. Vi väljer att använda oss av design för att påverka förändring lokalt, regionalt eller globalt med fokus på ekologi, ekonomi, hälsa och likvärdighet eller samtliga, och relationerna däremellan. 

Design Futures innehåller även en del som visar ytterligare 17 stycken kreatörer inom visuell kommunikation, alla med olika fokus på skilda typer av kommunikativa medier och med sina egna unika uttryck. De olika projekten berör ämnen som intersektionalitet, avfallshantering, feminism, queering, ekologi och mycket mer. Tillsammans formar dessa kreatörer en inspirerande, multidisciplinär utställning som visar de styrkor +Change har inom fältet visuell kommunikation.

Deltagare