1922 maj 2022
Mitt program
1922 maj 2022
Mitt program

Utställning

The Cycle of Food

Närodlat + Cirkulärt = The Cycle of Food

Resultatet av ett projektuppdrag där uppgiften var att utveckla ett koncept som främjar, och gör det enkelt att bibehålla, ett lokalt kretslopp för maten, med noll utsläpp av växthusgaser och förorenat avfall.

Deltagare