1922 maj 2022
Mitt program
1922 maj 2022
Mitt program

Projektfilm

Co-creation Fashion on the Swedish West Coast

(Swedish) Wool + (Social) Innovation = Co-creation Fashion on Swedish West Coast

Koldbaths program är en presentation av hur Co-creation har lett till återintegrering av hantverk i modebranschen, upplevt genom en djup koppling till sig själv, nya miljöer och varandra. En resa av självvärde, autentisk koppling, kultur och kreativitet. Koldbath Craft Kollektiv är ett kooperativ av utlandsfödda kvinnor som utforskar co-creation design, traditionellt skandinaviskt hantverk och svensk ull. Koldbath Craft Kollektiv är en ekonomisk förening som arbetar för att möta ett behov av kulturell, kreativ och ekonomisk inkludering bland underanslutna och undersysselsatta kvinnor, och återintegrering av hantverk i modebranschen. Därmed skapar det en lönsam värdekedja för både svensk ull och traditionellt hantverkskunnande och främjar överföringen av kulturarvet. Föreningen syftar till att odla meningsfulla relationer bland grupper av underanslutna kvinnor genom det interkulturella utbytet av traditionella hantverksfärdigheter. Koldbath gör det genom att besöka, knyta an till och samskapa med olika hantverksgrupper (t.ex. hembygdsförening) runt om i Sverige och aktivt lära av deras arv och kompetens. Varje år kommer Koldbath att släppa unika trendiga kollektioner, som är ett samskapande av Sveriges nykomlingar och Sveriges farmor, som lyfter fram specifika material och traditionella färdigheter. Koldbath skapar ett tryggt utrymme för samarbete och kreativ inkludering genom hantverk. Föreningen syftar till att stärka och ge medlemmarnas möjligheter till inkomst och arbete samt egenvärde och självförtroende och delaktighet i samhället.

Deltagare