1922 maj 2022
Mitt program
1922 maj 2022
Mitt program

Seminarium

Bättre villkor vid uppdrag!

Formgivning

Professionella avtal + Skälig ersättning = Bättre villkor vid formgivningsuppdrag!

Konstnärernas Riksorganisation lanserar nu Rekommendationer för Formgivningsuppdrag – för att ge stöd och råd till både formgivare och uppdragsgivare i förberedelse och genomförande av formgivningsuppdrag.

Till grund för rekommendationerna ligger en enkätundersökning från 2018 som 657 yrkesverksamma formgivare svarade på. I undersökningen framkom bland annat att sex av tio formgivare ofta saknar skriftliga avtal för sitt arbete. Formgivare  är som ensamföretagare särskilt utsatta för de ekonomiska risker som kan uppstå vid uppdrag, som exempelvis avbrutet uppdrag eller förlängt uppdrag utan ersättning, uppdrag enbart ersatt med framtida (låg) royalty, oskäliga rättighetsförvärv. Till stöd för bättre villkor och skälig ersättning införs också nya, tvingande bestämmelser i upphovsrättslagen under 2022.

Konstnärernas Riksorganisation företräder 3 400 yrkesverksamma bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare i Sverige. Vi arbetar för konstnärlig frihet och goda villkor och har ansvaret för att verka som remissinstans och politisk aktör även inom de områden som är specifika för formgivare och konsthantverkare.

Rekommendationer för Formgivningsuppdrag syftar till  att:

  • Stärka formgivares roll i förhandlingar med uppdragsgivare
  • Utveckla samarbetet mellan formgivare och uppdragsgivare
  • Underlätta förståelsen för formgivarens kompetens och yrkesroll
  • Skapa gemensamma riktlinjer och principer för alla aktörer inom formområdet 

Deltagare