1922 maj 2022
Mitt program
1922 maj 2022
Mitt program

Projektfilm

Your fragility

Imperfection + Ceramics = Your fragility

Minimalismen är en avskalad stil. Den fångar känslan av enkelhet som något sofistikerat, trots ordets bokstavliga betydelse.

Your fragility är en samling vaser i olika storlekar och volymer, som lyfter fram det estetiska värdet av ofullkomlighet. Sprickan är också vasens öppning. Den försöker föra geometriska och primitiva uttryck till åskådaren; att skapa ett mentalt utrymme som tittarna kan föreställa sig och förvandla till ett unikt, individuellt och personligt minne. Den skapar närhet som metafor för psykologisk skörhet hos tittarna, och förvandlar det till något påtagligt.

Varje är varsamt och utsökt skapad för hand, unik i sitt slag.
Varje kommer med ett signerat äkthetsintyg, öppna upplagor.
Designad i maj 2021.

Digitalt utställning på Instagram: @jingbeizheng

Deltagare