1922 maj 2022
Mitt program
1922 maj 2022
Mitt program

Seminarium

Wisdome Sustainability Lab med ESS

Wisdome Sustainability Lab, European Spallation Source, ESS

Visualizing the complex + Co-creation = Wisdome Sustainability Lab

Wisdome Sustainability Lab är ett årligt återkommande initiativ från Malmö Museers nya centrum för visualiseringar och interaktiva lärmiljöer, Wisdome Malmö. 

Under en period på fyra veckor samarbetade en grupp 15- till 17-åringar med en designer och en specialist inom medvetandestudier i ett försök att förstå och visuellt tolka vissa funktioner och tillämpningar av European Spallation Source. Varmt välkommen till ett seminarium om processen; utmaningsbaserat lärande, samskapande och hur det osynliga blir synliggjort med hjälp av neutroner!

ESS, som är under uppbyggnad i utkanten av Lund, kommer både att avsevärt överstiga och komplettera dagens ledande instrument för neutronspridning– vilket tillåter nya möjligheter för forskare över hela spektrumet av vetenskapliga discipliner. På ESS kommer det bland annat bedrivas forskning inom: material och biovetenskap, energi, miljöteknik, kulturarv och grundläggande fysik.

Vetenskap är en pågående mänsklig strävan för att kartlägga och förstå. Eftersom denna strävan är just pågående krävs det ett framtida nytillskott av folk som vill samarbeta och bidra. För att producera inspirerande och engagerande material vill ESS lära sig mer om hur anläggningen uppfattas av unga; vilka aspekter väcker intresse och vilka delar är möjliga att förstå?

I detta seminarium kommer vi att dela lärdomar och insikter om att arbeta i en labbmiljö som syftar till att hantera komplexa utmaningar.

Wisdome Sustainability Lab är en del av samarbetsprojektet Wisdome Innovation, finansierat av bland annat Europeiska regionala utvecklingsfonden.

 

Deltagare