1922 maj 2022
Mitt program
1922 maj 2022
Mitt program

Utställning

Vägghylla med unik form och funktion

VÅGRÄTLODRÄT miljöbilder

Design + Finsnickare = Vägghylla med unik form och funktion

VÅGRÄTLODRÄT
Trä, form och funktion samlat i en vägghylla närproducerad av en finsnickare. En unik formförenkling ger hyllan flexibla funktioner med sina rena vågräta och lodräta linjer. Trämaterialet är Svensk Ask, valt för att det speglar Svensk form med sin enkla ljusa renhet.

Hyllan kan kopplas till årets tema "PROXIMITY" genom att hyllan är närproducerad av en finsnickare i Malmö och att hyllan produceras i ett hållbart naturmaterial efter beställning.

Besök gärna hemsidan för att läsa mer: www.vagratlodrat.se

Deltagare