1922 maj 2022
Mitt program
1922 maj 2022
Mitt program

Utställning

Textile Matters

Textile Matters - Textiltryck Malmö

Textile perspective + Non fibre = Textile Matters

Textiltryck Malmös anslutna konstnärer, formgivare och konsthantverkare har alla olika spetskompetenser inom textilfacket, och arbetar vanligtvis i en textil kontext med fokus på genuint hantverk, mönster och taktilitet. I projektet Textile Matters bjuder vi in 10 av verkstadens formgivare att utmana textilfacket och sig själva genom att omfamna andra material och tekniker ur ett textilt perspektiv.

Vår samarbetspartner i projektet är Keramiskt center i Höganäs. Med hjälp av deras expertis har vi öppnat upp för processen att experimentera och undersöka ett för oss, nytt material, ur ett textilt perspektiv.

– Hur kan textila värden överföras i hårda material och vilken blir textilformgivarens roll när materialet inte längre är i fiberform?

Deltagare