1922 maj 2022
Mitt program
1922 maj 2022
Mitt program

Utställning

Presence

BOB System

Pre + Sense = Presence

Välkommen till Blå Stations utställning på Lokstallarna under SSDD 2022!

Under några intensiva dagar i maj kommer vi att visa upp allt från årets fascinerande nyheter till moderna klassiker som ständigt är aktuella. Ett axplock av innovativa och självständiga produkter som tillsammans visar upp en helhetsbild av Blå Stations design- och produktfilosofi.

Närvaro är en ledstjärna i det mesta vi gör vilket formar produkterna och genomsyrar tillvägagångssättet vi förhåller oss till produktion och vår omgivning. För att underlätta ett medvetet och genomtänkt val sker all vår tillverkning lokalt i norden och östersjöregionen vilket gynnar produkten ur ett kvalitets och hållbarhets perspektiv. En försäkran om att allt har gått rätt till!

Vi tar även stolthet i närvaron på vår plats på jorden, att vara kulturbärare för Åhus på den skånska ostkusten, där havet är i ständig rörelse, till att vara en etablerad deltagare på den internationella designscenen och en fanbärare av svensk och skånsk design i välden.

Peace, Love & Good Design

 

Deltagare