1922 maj 2022
Mitt program
1922 maj 2022
Mitt program

Projektfilm

Subterranean Symphony

Subterranean Symphony

Life + Underworld = Subterranean Symphony

Närheten till liv och död existerar i vår omgivning oavsett om vi är medvetna om det eller ej. Vårt vardagliga liv påverkar världen runt omkring oss, som i gengäld påverkar oss. Projektet SUBTERRANEAN SYMPHONY består av multisymboliska urnor och ett landskap av multifunktionella svampgrupper. Keramikskulpturerna är en påminnelse om vad som är närvarande och kan fungera som altare att ära och värdesätta det som inte uppfattas med blotta ögat.

Bee Water, formad som en grupp svampar, fångar dagg och regnvatten där bin och andra insekter får tillgång till vatten utan risk för att drunkna. Svamp symboliserar länken mellan den greppbara världen och den underjordiska, och påminner oss om hur vår överlevnad är länkad till andra varelsers aktivitet och överlevnad.

Urnorna Vanguard påminner om resta stenar och kan likna förtrupper till efterlivet. De är tänkta att användas både vid begravningsceremonin, och som ett vardagsföremål för de efterlevande. Urnorna bränns fyllda med meddelanden till den saknade, vilka blir en odelbar del av urnan. Urnan skapar en förnimbar närhet till den som lämnat den fysiska världen. 

Ljuden är en samling underjordiska och kosmologiska melodier som ekar av minnen och upplevelser.

Deltagare