1922 maj 2022
Mitt program
1922 maj 2022
Mitt program

Seminarium

Samtal om Design, Social Innovation och Hållbarhet

Conversation on design and social innovation

Design + Politik = Samtal om Design, Social Innovation och Hållbarhet

Komplexa utmaningar behöver samtal på flera olika nivåer, från individer, organisationer till samhället i stort. Alla aktörer behöver samarbeta och vi behöver förändra vårt tankesätt, våra arbetsprocesser, system och strukturer.

Vilken roll har design för att forma en mer rättvis och hållbar framtid? Hur kan design för social innovation bidra i denna omställning? Hur skapar vi en designkultur och organisatorisk struktur för design i offentlig sektor? Och hur kan forskning stödja kunskap och lärandeprocesser inom design?

Det här samtalet tar upp dessa frågor i ljuset av den senaste tidens utveckling inom politiken, trender inom offentlig finansiering och forskning. Det utforskar sätt på vilka en större närhet mellan offentlig politik och beslutsfattande å ena sidan, och lokala lösningar och nätverk på gräsrotsnivå kan skapas och upprätthållas. Vi ger också exempel på hur vi kan använda design för att röra oss snabbare och tillsammans för ett hållbart samhälle. 

I samtalet deltar Ezio Manzini, Pia Mcaleenan, Per-Anders Hillgren och Sara Bjärstorps. Samtalet hålls på engelska och modereras av Lotta Orban.

Deltagare