1922 maj 2022
Mitt program
1922 maj 2022
Mitt program

Seminarium

Designforskning för alla sinnen

Bild med fötter, blomma med bi på och två människors axlar

Fysiska artefakter + Intervju = Designforskning för alla sinnen

Vi blir till som personer och utvecklar egen och gemensam kompetens i gränssnittet mellan människor, olika uttryck och sensoriska upplevelser. En omställning till ökad hållbarhet förutsätter att vi kan ta omsorg om komplexitet gemensamt och multimodalt. 

Med utgångspunkt i pågående designforskning vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) vid Malmö universitet samtalar vi om hur designforskning kan undersöka och skapa nya metoder för multisensoriskt lärande och samspel. Moderator är Pernilla Glaser.

Deltagare