1922 maj 2022
Mitt program
1922 maj 2022
Mitt program

Öppet hus

Post Social Media Club

Post Social Media Club

Spekulativ design + Instagrams död = Post Social Media Club

Post Social Media Club är ett samarbetsprojekt som forskar och spekulerar kring alternativa digitala framtider. Tjugofem unga konstnärer och designers från fem länder undersöker on-line närvaron efter de sociala mediernas död. I en serie masterclasses har de inlett undersökningen och under en veckolång workshop i Malmö fördjupar man och bygger prototyper. Resultat och processer kommer att visas i form av utställningar i Paris, Belgrad, Aten, Istanbul och Malmö. Under SSDD öppnar vi verkstäderna för en intresserad publik, visar en "mock exhibition" om fri konst och spekulativ design som metod i förändringsarbete.

Deltagare