1922 maj 2022
Mitt program
1922 maj 2022
Mitt program

Utomhusinstallation

Naturmolnet

Naturmolnet

Medskapande + Mötesplats = Naturmolnet

Växtvärket bjuder in till en annorlunda parkupplevelse i stadsdelen Sofielund. En upplevelse som fått namnet Naturmolnet.

Naturmolnet är en medskapande grön mötesplats som för samman grannskapet och de boende i området. Platsen som tidigare varit en otrygg ödetomt i decennier med en mörk historia har omvandlats till en grönskande fickpark där lokala konstnärer, boenden och barn tillsammans skapat platsen. Naturmolnet har blivit en plats för fest, konserter, lek och kärleksträffar som har väckt liv i kvarteret.

Den medskapande designen och arkitekturen bidrar till ett dynamiskt platsskapande som är i ständig utveckling och förändring. Medskapandet ger en känsla av ansvar och socialt engagemang hos de hundratals skolbarn samt föräldrar som deltagit i aktiviteter på platsen. Platsen Naturmolnet vill inspirera till ett mer lekfullt och grönt urbant landskap med gröna tak och väggar, ängar och dagvattenlek.

Naturmolnet visar på en stadsplanering där fler får ta plats och ge uttryck. Uttryck som väcker liv i stadsrummet så att invånarna inte blir blasé för sin egen stad.

Personer och aktörer som satt avtryck på platsen är bland andra Kai Wollin, Maria Ocampo, Erik Hildorsson, Glokala folkhögskolan, Kim Hr Holm, Bates, Erik Vestman, Föreningen TIF, Dan Sapunar, DV Resurs och alla barn från Sofielunds skolor. 

I samarbete med Malmö stad, Fastighetsägare BID Sofielund, och Kungsleden har Växtvärket projektlett omvandlingen av platsen. Naturmolnet har varit en del av projektet Case Sofielund 2030 med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket. Den privata fastighetsägaren Kungsleden upplåter ytan i form av grön mellananvändning.

Kan Naturmolnet bli startskottet för ökad mellananvändning av otrygga och bortglömda platser för att stärka den sociala och ekologiska hållbarhet i våra städer?

 

 

Deltagare