1922 maj 2022
Mitt program
1922 maj 2022
Mitt program

Seminarium

Meet and greet

HoslterGreen Studio

"Spanarna" + designfokus = Meet and greet

I vår HolsterGreen-vardag hjälper vi våra samarbetspartners att lösa problem och utmaningar med visuell design som verktyg. Vår process startar alltid i research och omvärldsspaning som med hjälp av analys och erfarenhet ger slutsatser och i sin tur lösningar.

Vår medverkan i designdagarna bygger på nyfikenhet och intresse i att lyssna av några väl valda skarpa hjärnor inom vårt fält, och be dem dela med sig av sina omvärldar och tankar om framtiden.

Vi har tagit fasta på Sveriges Radios ”Spanarna” som format. Konceptet Spanarna har enkla ramar: ett rundabordssamtal med tre gäster, varje samtalsrunda skall ha en start och ett slut, varje spanare i uppgift att driva en tes om framtiden grundad i tre goda argument.

I vår variant för Southern Sweden Design Days har vi önskat oss en spaning kring design och hierarkier med inriktning på grafisk design. Vi är mycket nyfikna på vad vi skall få vara med om och vad framtiden har att ge.

Seminariet görs i samarbete med intresseorganisationen Svenska Tecknare som representant för Grafiska Sektionen.

Deltagare