1922 maj 2022
Mitt program
1922 maj 2022
Mitt program

Utställning

Matter Displaced

Matter Displaced Tobia and Aleksi. photo: Luca Ranghetti

Designer Maker + Local Waste = Matter Displaced

Att producera och konsumera lokalt är att använda tillgångar och resurser i närheten. Denna utställning kommer att lyfta fram designers som tar upp berg av avfall som redan har producerats och kommer att produceras.

De utvalda utställningsprodukterna använder avfall som materialkälla, lokalt hittat, som vi kallar "materia förskjuten". Den här nya generationen designers kommer med kreativa lösningar för att ta itu med dessa problem.

www.matterdisplaced.com
@matterdisplaced

Deltagare