1922 maj 2022
Mitt program
1922 maj 2022
Mitt program

Utställning

MalmöVÄV

Omslagsbild

Malmö + Vävning = MalmöVÄV

MalmöVÄV är en nystartad vävstudio, bestående av en grupp konsthantverkare och konstnärer med vävningen som gemensam nämnare. Studions syfte tog avstamp i en längtan efter ett sammanhang i att som professionella konsthantverkare ha möjligheten att utbyta kunskap, erfarenheter och resurser med varandra. 

Årets tema Proximity kopplar väl an till gruppens syfte att skapa koppling och gemenskap, både till varandra och till det textila materialet. Över geografiska gränser och generationer har mänskliga möten skett runt textila hantverkstekniker och traditioner. Vävningens grunder och trådsystem återfinns världen över och så även i vår vävverkstad i Malmö. I utställningen visas ett urval vävar gjorda av MalmöVÄVs medlemmar där gruppens olika uttryck och bredd representeras.

Deltagare