1922 maj 2022
Mitt program
1922 maj 2022
Mitt program

Projektfilm

Leave nothing but footprints

Tretton människor framför en sjö

Innovation + Tvärsektoriellt team = Leave nothing but footprints

Tio deltagare, alla med olika bakgrund och kompetens, valdes ut som en del av ett internationellt team för en sju- dagar lång innovationsworkshop på plats i Söderåsens nationalpark. Deras uppdrag var att undersöka om det är möjligt att få besökare att ta ansvar och stärka kopplingen till naturen för att därmed också minska deras negativa fotavtryck. Deltagarna följdes av ett filmteam för att dokumentera processen, resultatet är innovationsdokumentären "Leave nothing but Footprints".

Uppdrag Fotspår är en del av Tourism in Skånes öppna innovationsarbete för en mer hållbar destination. Tillsammans med Länsstyrelsen anordnade Tourism in Skåne projektet som syftade till att öka medvetenheten om turismens roll kopplat till samhällsutmaningar och hållbarhet. Projektets mål var att undersöka hur och om vi kan skapa en förankrad koppling till naturen bland besökarna så att de utvecklar en känsla av förvaltarskap för en plats.

Med hjälp av Design thinking modellen utgick teamet från följande process med idéfas, prototypfas och test.

Den 45 min långa dokumentären är ett av flera resultat, Tourism in Skåne använder dessa processer som ett sätt att lära sig, utveckla och anpassa sitt sätt att arbeta i efterföljande projekt. Tourism in Skåne är alltid öppna för nya samarbeten och har en stark  vilja att utmana sig själva branschen för att göra Skåne till en mer eftertraktad och hållbar destination att verka i och besöka.

Luta dig tillbaka, ta fram popcornen och njut av showen!

Deltagare