1922 maj 2022
Mitt program
1922 maj 2022
Mitt program

Utställning

LÄNK

Fat av Bo Larsson

Kollektiv + Lera = Länk

LÄNK är en kollektiv utställning av de verksamma keramikerna i Artibus verkstäder. Det är ett resultat av den stora bredd och mångfald som finns representerad både hos de som skapar där och i materialet de arbetar med.

Förbindelse, ring, slinga, krok, bro, en del av en kedja, led

LÄNK - något som kan vara en del av en kedja, en koppling mellan två delar och/eller element. I en tid där vi nu upplevt fysiskt avstånd tänker många på videolänkar som använts för att upprätthålla kontakt. Keramikerna kommer att skapa utifrån temat LÄNK för att skapa individuella verk, men även kollaborativa verk där keramikerna får arbeta tillsammans för att skapa. 

Med olika tekniker, men från en gemensam utgångspunkt, tolkar varje keramiker verk på temat LÄNK. Är det funktionellt, skulpturellt eller konceptuellt? Har verket en politisk eller samhällelig betydelse? Finns det ett mer symboliskt innehåll; kring en ritual, stämning eller känsla? Är det en koppling, en ring, en bro, en del av en kedja...?

Deltagare