1922 maj 2022
Mitt program
1922 maj 2022
Mitt program

Utställning

Långed Furniture Collective

Langed furniture collective, SSDD2022

Avskildhet + Kreativitet = Långed Furniture Collective

En kollektiv utställning av utexaminerade studenter från Möbeldesign inriktning Trä på HDK-Valand campus Steneby som skapat nära relationer under vår utbildning. Här vill vi visa upp våra verk tillsammans, som en stark enhet. 

Under pandemin blev diskussioner och utbyte av idéer avgörande för vår grupps välbefinnande. De utställda projekten har designats och byggts under denna period i vår gemensamma verkstad på campus Steneby i de Dalsländska skogarna. I denna kreativa bubbla bland träden fick vi alla möjlighet att reflektera kring och belysa många olika aspekter av att designa och skapa med trä. 

En av de största erfarenheterna har varit att se hur varje individ närmar sig detta mångsidiga material på sitt eget unika sätt. Vare sig det är genom att utforska form, färg, textur eller på ett mer holistiskt sätt, genom att titta på möbelindustrin och dess roll i den samtida debatten. 

Varje projekt har en koppling till SSDDs tema på sitt sätt. Allt från att utforska taktiliteten hos intarsia till att uppmuntra fysisk närhet och utveckla en ny unik estetik som är nära kopplad till ett specifikt sammanhang eller samhälle. Vi har arbetat aktivt inom våra projekt för att uppmuntra till interaktion hos besökarna, både till verken och med varandra.

Genomgående i allt vårt arbete är det ansvar vi som designers känner för att erbjuda konsumenter produkter och lösningar som adresserar och hanterar de sociala och miljömässiga utmaningar vi idag står inför. Vi vill även skapa glädje och väcka intresse till positiva diskussioner bland våra användare och kollegor. 

De viktigaste ämnena och idéerna som vi vill uttrycka är följande:

  • Belysa materialet trä och dess mångsidiga egenskaper som ett miljömässigt hållbart material.
  • Förnya genom att utforska nya designmetoder och genom att återuppta gamla traditionella metoder.
  • Utmana det sätt på vilket möbler och produkter idag tillverkas och upplevs.

Tack för din tid,

Josephine Aspenrot, Maike Brandl, Lauranne Chapelle-Barry, Marc Hoogendijk och Leo Palmer.

 

Deltagare