1922 maj 2022
Mitt program
1922 maj 2022
Mitt program

Utomhusinstallation

I'm sorry and I love you: (om)tankar om vatten

Hydro feministic water ritual

Design + Limnologi = I'm sorry and I love you: (om)tankar om vatten

‘I’m sorry and I love you, (om)tankar om vatten’ är en installation som emotionellt och spatialt sammankopplar människan och det icke mänskliga vattnet. I samverkan med limnolog blandas fakta och form och deltagarna utgör genom vattencentrerade objekt en del av en ny ritual. Under tre tillfällen tillgängliggörs installationen där deltagarna tar del av vattenritualen som erkänner vattnets status både i och utanför våra kroppar. Våra kroppar består till 60% av vatten och genom formgivna objekt skapas ett utrymme där relationer och omtankar om vattnet får ta form. Dessa löses sedan upp, blandas och bidrar till positiva effekter för vattnet. De vattencentrerade objekten har en metaforisk symbolik men ännu mer en faktisk funktion för vattnet då dess material kommer vattnet tillgodo över tid. Installationens grundfunktion syftar till att återkoppla humans and non humans och det är den huvudsakliga kopplingen till årets tema proximity.

Installationen pågår under ca 30 min. OBS begränsat antal platser, föranmälan krävs: mail@stinawessman.se

Deltagare