1922 maj 2022
Mitt program
1922 maj 2022
Mitt program

Utställning

Grupperingar

illustration samhörighet

Individer + Individer = Grupperingar

Kjellander Sjöberg öppnar upp sin Work Shop för arkitekturintresserade besökare och andra nyfikna.
Utställningen i lokalens två stora skyltfönster kan även ses från gatan.                                                                                   

Hur genereras upplevelsen av samhörighet i samhällsbyggandet? Utställningen ger sig i kast med att diskutera temat samhörighet och närhet som utgångspunkt för hur vi upplever staden i olika skalor. Kan en lokal samhörighet och identitet ha en positiv inverkan på hur vi använder stadsrummet? Är upplevelsen av ”vi”-känsla baserad på fysisk geografisk närhet eller uppfattad visuell-, kulturell och värderingsmässig likhet? Kjellander Sjöberg undersöker begreppen grupp och gruppering utifrån skalorna stadsdel, grannskap, institution, kvarter och den egna bostaden, med exempel från Sverige och Storbritannien.  

Deltagare