1922 maj 2022
Mitt program
1922 maj 2022
Mitt program

Projektfilm

Disruptive Future

Disruptive future

Framtiden + Förändring = Disruptive Future

Den nya boken handlar om den disruptiva framtid vi står inför och hur vi människor kommer påverkas. Under de senaste 3 åren har vi läst forskningsrapporter, intervjuat experter och studerat olika förändringar i samhället och framförallt skrivit intensivt för att summera alla våra spännande insikter till en bok.

Deltagare