1922 maj 2022
Mitt program
1922 maj 2022
Mitt program

Utställning

The dinner

Self + Objects = The dinner

Varför är ekonomin så djupt intrasslad i våra nuvarande kriser och planetära utmaningar? Genom tiden har vi lärt oss att samarbeta, dela och överleva via ekonomiska innovationer, lösningar och modeller. Vi har skapat transaktioner och involverat jordiska material och föremål som egentligen inte är våra att varken äga eller begära. Vi har blivit vilseledda av kraften hos en falsk rikedom och har glömt den elementära driften att skapa, leva och andas konst. Vi har tagit innebörden av ekonomi från ett tillstånd av att vara i balans med allt, till ett destruktivt tillstånd av egoistiskt självförverkligande för syfte och framgång.

Genom Economic Spaces utvecklar och implementerar vi en serie utforskande metoder för ekonomiska konstmedier genom vardagliga idéinstallationer. The dinner är den första av dessa konstinstallationer och kommer att kartlägga en middag mellan vänner under tre timmar. Syftet med installationen är att skapa verkliga upplevelser av framtida ekonomiska möjligheter samtidigt som prototyper av framtidens nödvändiga innovationer avseende ’Dark Matter’ testas. Det kommer att agera som en provokativ systemdemonstration och utforska tid, material, ekonomi, berättelser och immateriella föremål. Men det kommer också att känslomässigt koppla samman vår upplevelse av den nuvarande världen genom realiteter snarare än att bara diskutera klimatförändringar, ekonomiska krafter och mänskliga beteenden genom avlägsen vetenskap och svåröverskådligt tekniskt språk. Genom konst kan vi känslomässigt bekanta oss med en helt ny uppsättning upplevelser och idéer som vi kanske aldrig har sett förut. Vi kan skapa dialoger om avståndet mellan oss, mellan föremål, mellan historien och vår gemensamma framtid.

Deltagare