1922 maj 2022
Mitt program
1922 maj 2022
Mitt program

Seminarium

Designing things we hear

Silas

Ears + Sounds = Designing things we hear

Vi lever i en miljö där de flesta ljud uppfattas som buller, endast ett fåtal tolkas som information.

Den här presentationen ökar medvetenhet om hörseln och hjälper till att hitta verktyg för design av objekt och tjänster som genererar ljud.

Silas ger en inblick baserat på 20 års erfarenhet av sitt hantverk som ljudtekniker och ljuddesigner.

Deltagare