1922 maj 2022
Mitt program
1922 maj 2022
Mitt program

Workshop

Designting om Östersjön

Design Thing of the Baltic Sea

Möte + Materia = Designting om Östersjön

I dessa workshops bjuds du som publik in för att delta i "designting" ledda av K3-studenter och arbeta för att lösa kontroverser och utmaningar om havet. Anmäl dig till workshopen här.

Ett designting är en samling av människor, saker och olösta frågor. En tidig form av ett kollektiv var egentligen Thing/Ting/Allting, och var ursprungligen både socialt och materiellt. I förkristna nordiska och germanska samhällen var dessa "ting" de styrande församlingarna och platserna, där tvister löstes och politiska beslut fattades. Hur kan sådana politiska utrymmen omtolkas till Design Things? Eller, hur kan design omtolka objekt till ting?

Studenter på K3 har arbetat med detta genom de frågor som Östersjön och dess invånare ställs inför idag; som spöknät, brist på fisk och förändrade ekosystem. För att iscensätta några av dessa frågor kommer ett designting att äga rum där allmänheten bjuds in att delta i. Syftet är att skapa en miljö som väcker diskussion, reflektion och debatt hos och mellan olika människor. Närheten till designting är i fokus då man inte bara frågar designers och deltagare, utan också icke-mänskliga föremål, artefakter och till och med vatten och fiskar. I samarbete med den externa partnern Marint centrum i Simrishamn.

Deltagare