1922 maj 2022
Mitt program
1922 maj 2022
Mitt program

Seminarium

Shitty business

Start up-kultur + Konstnärsmyt = Shitty business

Ett rundabordssamtal som tar utgångspunkt i att de kreativa näringarna är en växande, lönsam och gigantisk sektor, större än de flesta branscher; och samtidigt en gig-ekonomi av fattiga frilansare och micro-företagare med kontoret på fickan.
Håller det i längden?

Med Bertil Björk från kulturinkubatorn stpln:lab, Friedrike Roedenbeck, chef för Nämnden för Hemslöjdsfrågor och Caroline Le Bongoat, affärsutvecklare för de kreativa sektorerna på Malmö Stads näringslivskontor.

Deltagare